Notka prawna

 

1. Zastrzeżenie

Portal 4ski.pl, stworzony przez Cichon Consulting Group Hagerweg 8a 47798 Krefeld , jest stroną mającą na celu wyszukanie, prezentację i porównanie produktów oferowanych przez sklepy internetowe (zwane dalej również sklepami partnerskimi). Chociaż treść strony 4ski.pl jest stale monitorowana, nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Właściciele poszczególnych stron internetowych są wyłącznie odpowiedzialni za treści wyświetlane na tychże stronach. Cichon Consulting , firma zarządzająca 4ski.pl, oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść prezentowanej informacji handlowej, ani za zgodność informacji handlowej z ofertą umieszczoną w sklepach partnerskich. Z powyższych powodów portal 4ski.pl i firma Hubert Cichon Consulting wyraźnie dystansują się od treści wszystkich stron sklepów partnerskich i nie popierają treści tych stron. Oświadczenie to dotyczy wszystkich sklepów partnerskich, do których linki znaleźć można na stronie 4ski.pl

 

2. Ważna informacja o aktualności cen

4ski.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane oferty zawierały najbardziej aktualne informacje. Ceny mogą wzrosnąć od czasu ostatniej aktualizacji! Dotyczy to w szczególności ewentualnych podwyżek cen (przy jednoczesnej zmianie rankingu oferty na liście), jak również zmiany dostępności, czasu i kosztów dostawy. Ostateczną ceną zakupu jest cena produktu podana w czasie zakupu na stronie internetowej sklepu. Niestety, 4ski.pl nie ma technicznej możliwości aktualizacji wszystkich cen w czasie rzeczywistym. Dlatego może się zdarzyć - w rzadkich przypadkach - że nie da się zakupić produktów przedstawionych na naszej stronie po wyświetlonej przez nas cenie.

 

3. Online Content

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora odnoszące się do materiału lub niematerialny charakter spowodowanych przez użycie lub użycia informacji lub wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji są wykluczone, chyba że autor nie jest zamierzone lub rażące zaniedbanie przyczepić.

Wszystkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia, dodać, usunąć lub publikacji czasowo lub na stałe.

 

4. Odnośniki i linki

Do bezpośrednich lub pośrednich odnośników do innych stron internetowych ( "linki"), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność miałaby zastosowanie jedynie w przypadku wejścia w życie, w którym autor zawartości posiada wiedzę i byłoby to technicznie możliwe i uzasadnione w celu zapobieżenia używaniu nielegalnych treści.

Autor oświadcza, że w czasie łączenia, żadnych nielegalnych treści na stronach, które zostaną określone. Na bieżący i przyszły kształt, treści lub autorstwo połączonych / powiązanych stron autor nie ma żadnego wpływu. Dlatego też dystansuje się od wszelkich treści wszystkich połączonych / powiązanych stron, które zostały zmienione po link. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich we własnych łączy internetowych i odniesień, jak również dla obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, wykazach linków, listach mailingowych oraz wszystkich innych formach baz danych, do których dostęp zewnętrznej jest możliwe. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, aw szczególności za szkody wynikające z używania lub nieużywania takich informacji spoczywa wyłącznie z dostawcą witryny, do której odniesienia nie był tym, który został powiązany z tych stron.

 

5. Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich obrazów, grafiki, audio i video klipy i teksty, by wykorzystać swoje własne zdjęcia, grafiki, pliki audio i wideo oraz teksty lub wykorzystywać nielicencjonowane grafiki, audio, klipów wideo i teksty , Wszystko ewentualnie chronione przez osoby trzecie marek internetowych i znaki towarowe są przepisy obowiązującego prawa znaków towarowych oraz praw własności właściciela praw autorskich. Samo wspomnienie nie wyciąga wniosku, że znaki towarowe nie są chronione przez prawo!
Prawa autorskie do opublikowanych przez samego autora pozostaje wyłącznie z autorem. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystanie grafiki, audio i klipów wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody autora.

 

6. Ochrona danych

O ile istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), ujawnienie tych danych przez użytkownika na zasadzie dobrowolności. Wykorzystanie i zapłata za wszystkie oferowane usługi - jeśli jest to technicznie możliwe i uzasadnione - bez ujawniania takich danych lub przez dostarczenie danych anonimowych lub pseudonimu. Zastosowanie opublikowana pod nadrukiem lub porównywalnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonu i faksu oraz adresy e-mail do wysyłania niezamówionych informacji jest niedozwolone. Działania prawne przeciwko nadawcom spamu z naruszeniem tego zakazu są wyraźnie zastrzeżone.

 

7. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

To wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, o której mowa na tej stronie. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są, nie są już całkowicie poprawne, czy nie, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone w swojej treści i ważności.
Proszę kliknąć lub skorzystać z powrotem funkcji przeglądarki, aby powrócić do oryginalnej strony!